Faktura VAT – fakturowanie w firmie pod kontrolą (w tym zmiany od 01.01.2022 r.)

Cel szkolenia…

Celem szkolenia jest ograniczenie ryzyka powstawania nieprawidłowości przy dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych fakturą VAT. Uczestnicy otrzymują kompleksową i praktyczną wiedzę dotyczącą nałożonych regulacjami VAT obowiązków w zakresie fakturowania.

Liczne przykłady

W szkoleniu, poza licznymi przypadkami wynikającymi z przytaczanych w treści wyroków i interpretacji indywidualnych, omówionych zostało na końcu poszczególnych bloków tematycznych dodatkowo łącznie 35 praktycznych przypadków związanych z fakturowaniem. Zapoznaj się z listą 35 przykładów.

Dla kogo…

Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób w firmie bezpośrednio lub pośrednio związanych z fakturowaniem takich jak np. osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur, pracownicy księgowości, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, dział sprzedaży itp.

Od kogo…

Szkolenie prowadzone jest przez Michała Sokołowskiego, Doradcę Podatkowego (nr wpisu 11286) posiadającego wieloletnie doświadczenie w opodatkowaniu VAT. Dowiedz się więcej o Michale Sokołowskim.

Skonsultuj swoje pytania i rozwiej wątpliwości…

ETAP I: firma zapoznaje się z udostępnionymi na niniejszej platformie materiałami (nagrania video o łącznej długości ok. 6 godzin i prezentacja w pliku .pdf) – po dokonaniu zakupu uczestnik otrzymuje email o danych do logowania na jego indywidualne konto, w którym udostępnione są materiały szkoleniowe. Etap pierwszy rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu.

ETAP II: w drugim etapie firma może przedyskutować wszelkie kwestie związane z tematyką fakturowania oraz jej indywidualnymi przypadkami. Odpowiedzi na zapytania udzielone zostaną w przeciągu 2 dni roboczych.

Odpowiedzi na zadane podczas szkolenia pytania są udzielane w sposób analogiczny jak na szkoleniu stacjonarnym i nie stanowią usług doradztwa podatkowego – nie są w szczególności poprzedzone wnikliwą analizą aktualnej linii interpretacyjnej (w szczególności orzecznictwo, interpretacje indywidualne itp.) mogącej mieć zastosowanie do konkretnego przypadku, którego dotyczą pytania.

Wypróbuj bezpłatnie…

W ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu zakupu lub najpóźniej do końca pierwszego etapu szkolenia możesz zrezygnować z udziału przesyłając informację o rezygnacji z udziału na adres email: sekretariat@msdp.pl i cena zakupu zostanie zwrócona.

Treść szkolenia:

Rozwiń wszystkie
Niezapisany/a

Szkolenie zawiera:

  • 16 zagadnień
  • 62 tematów
  • Szkolenie Certifikaty
Bezpłatne szkolenie
Pole opcji