O kancelarii

Usługi kancelarii

 

Do głównych obszarów działalności kancelarii należy świadczenie usług doradztwa podatkowego i usług księgowości. Konkretny zakres takich usług to w większości przypadków efekt indywidualnych ustaleń z klientem. Przy zaangażowaniu kancelarii przykładowo w procesy sprzedaży/zakupu przedsiębiorstw lub reorganizacji struktury kapitałowej i organizacyjnej grup przedsiębiorstw świadczone usługi wykraczają ponad doradztwo podatkowe lub księgowość i obejmują również na życzenie np. nadzór nad przebiegiem takich procesów lub udział w negocjacjach klienta z jego kontrahentami. Także firmom zainteresowanym oprócz standardowych usług księgowych np. dodatkowymi bieżącymi rozszerzonymi zestawieniami należności i zobowiązań w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub poszukujących poszerzonego regularnego omówienia bieżących rozliczeń z uwagi na specyfikę ich działalności, kancelaria oferuje tego typu usługi. Wśród usług doradztwa podatkowego i księgowości wyróżnić można przykładowo:

Doradztwo podatkowe:

 • zabezpieczanie rozliczeń podatkowych
 • optymalizacja podatkowa
 • planowanie podatkowe
 • doradztwo przy cenach transferowych
 • weryfikacja rozliczeń podatkowych
 • doradztwo przy stosowaniu dostępnych ulg podatkowych (np. B+R, IP BOX)
 • dedykowane szkolenia podatkowe dla klientów korporacyjnych
 • asysta przy postępowaniach kontrolnych, w tym postępowaniach kontrolnych w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w rozumieniu regulacji podatku dochodowego od osób fizycznych

Księgowość:

 • prowadzenie ewidencji w formie uproszczonej (KPiR, karta podatkowa, ewidencja przychodów)
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • bieżące raportowanie księgowe (wewnętrzne i zewnętrzne) np. do zarządu/właścicieli/instytucji finansujących
 • compliance podatkowy oraz ZUS i raportowanie podatkowe do zarządu/właścicieli
 • porządkowanie ewidencji księgowej
 • odtwarzanie ewidencji księgowej
 • przygotowanie ewidencji księgowej do procesów pozyskiwania inwestorów, finansowania zewnętrznego lub sprzedaży przedsiębiorstw

 

Realizacja usług

Właścicielem kancelarii jest Michał Sokołowski, doradca podatkowy (nr wpisu: 11286). Michał Sokołowski zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale doradztwa podatkowego renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej i doradczej KPMG. Przez ponad pięć lat pracował w biurze KPMG w Poznaniu, gdzie doradzał czołowym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie podatków dochodowych oraz VAT. Przeprowadzał przeglądy w zakresie podatku CIT i VAT w ramach badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, przez ponad dwa i pół roku pracował w dziale doradztwa podatkowego w biurze KPMG w Hamburgu, gdzie w szczególności uczestniczył w świadczeniu usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT i przygotowywał bieżące rozliczenia VAT dla klientów.

Brał również udział w doradztwie na rzecz niemieckich i międzynarodowych przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania ich działalności w Polsce.

Był również prelegentem podczas cyklicznych seminariów o tematyce podatkowej, a także licznych płatnych całodniowych szkoleń realizowanych na zlecenie firm i instytucji szkoleniowych m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Bydgoszczy dotyczących w szczególności bieżącej problematyki CIT, PIT i VAT.

Michał Sokołowski mówi po angielsku i niemiecku.

Michał Sokołowski jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Jako doradca podatkowy jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Zgodnie z wymogami Ustawy o Doradztwie Podatkowym, prowadzona przez kancelarię działalność jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Kancelaria współpracuje z radcą prawnym, adwokatem i notariuszem.