Bezpłatna sesja doradcza – kwestionariusz

W celu umówienia bezpłatnej, ok. 15-30 min., telefonicznej sesji doradczej proszę o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Kwestionariusz służy również do złożenia zapytania o ofertę na świadczenie usług doradczych lub szkoleniowych.

Kwestionariusz pozwoli Kancelarii zapoznać się z przedstawionymi przez Państwa problemami i oczekiwaniami, tak aby podczas ewentualnej sesji doradczej poświęcić jak najwięcej czasu na przedyskutowanie potencjalnych rozwiązań i strategii. Kwestionariusz pozwoli również ustalić, czy Kancelaria jest zainteresowana przeprowadzeniem bezpłatnej sesji doradczej.

Po zapoznaniu się z Pani/Pana odpowiedziami i zainteresowaniu Kancelarii do zaangażowania czasu na przeprowadzenie bezpłatnej sesji doradczej, w przeciągu ok. 2-3 dni roboczych przesłane zostanie do Pani/Pana zaproszenie na bezpłatną telefoniczną sesję doradczą wraz z możliwością umówienia jej konkretnej daty i godziny.

WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEKAZANE W KWESTIONARIUSZU SĄ TRAKTOWANE POUFNIE I NIE SĄ NIKOMU UDOSTĘPNIANE.

Kwestionariusz do rozmowy telefonicznej – faktura VAT