Zagadnienie 8 z 10

8. Zmiany od 01.07.2020 r. – uproszczenie w ramach procedury “call-off stock” – informacja podsumowująca

Bezpłatne szkolenie
Pole opcji