Zagadnienie 10 z 10
W trakcie

10. Zmiany od 01.07.2020 r. – uproszczenie w ramach procedury “call-off stock” – wnioski

Bezpłatne szkolenie
Pole opcji