Szkolenie: Zmiany VAT w stosowaniu stawki 0% w WDT w 2020 r.

Szkolenie
Załączniki

Szkolenie przedstawia, do jakich zmian doszło w 2020 r. w stosowaniu stawki 0% w rozliczeniu VAT WDT. W szkoleniu przedstawione zostały przypadki obrazujące zakres zmian. Przedmiotem szkolenia są również zasady dokumentowania wywozu i dostarczenia towaru w WDT na podstawie krajowych regulacji i regulacji unijnych (domniemanie dostarczenia towaru do nabywcy) na podstawie przykładów. Po odbyciu szkolenia, jego uczestnik nabędzie wiedzę, jaki wpływ wnoszą zmiany w stosowaniu stawki 0% i jakie zmiany i dopasowania konieczne są w prowadzonych lub nadzorowanych przez niego rozliczeniach VAT w WDT. 
Łączna długość szkolenia: ok. 2h.

Nie zapisany/a
99,00 zł

Szkolenie Obejmuje

  • Zagadnienia: 7
  • Tematy: 8
  • Szkolenie Certyfikat
Bezpłatne szkolenie
Pole opcji