Szkolenia – pytania i odpowiedzi

1. Jak kupić szkolenie?

Szkolenie kupuje się poprzez wybranie szkolenia na stronie głównej i następnie, na stronie szkolenia, kliknięcie przycisku “Kup szkolenie”, w następstwie czego użytkownik przekierowany zostaje do koszyka. W koszyku po kliknięciu na samym dole “Przejdź do kasy” użytkownik przechodzi do kasy, w której po wypełnieniu formularza, z którego pobrane zostaną dane do faktury i wybraniu metody płatności, wybiera “Kupuję i płacę”. Po sfinalizowaniu płatności na wskazany adres e-mail przesłane zostają informacje z indywidualnymi danymi do logowania na koncie w platformie, na którym odblokowany jest dostęp do szkolenia.

2. Jak otrzymać fakturę dokumentującą zakup szkolenia?

W celu otrzymania faktury dokumentującej zakup szkolenia należy na stronie zamówienia (strona otwierająca się po kliknięciu “Kupuję i płacę” na stronie koszyka) wpisać pełne dane firmy według znajdującego się na stronie formularza oraz pole “NIP (opcjonalne)” w tym formularzu.

3. Czy razem z innymi osobami mogę kupić jedno szkolenie i korzystać z niego, naprzemiennie z innymi osobami, jako jeden użytkownik platformy?

Zabronione jest wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody autora.

Zakup szkolenia stanowi zakup licencji obejmującej prawo do korzystania przez wyłącznie jedną osobę fizyczną. W przypadku zainteresowania zakupem przez dany podmiot (np. osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej) szkoleń dla kilku osób, w podstawowej funkcjonalności platformy zakup taki powinien zostać dokonany odrębnie dla każdej z tych osób – przy czym przy każdym zakupie może zostać wystawiona faktura na ten sam podmiot. Alternatywą jest kontakt mailowy z prośbą o umożliwienie jednorazowego zakupu dla wszystkich osób (ze wskazaniem tych osób) – w takim przypadku przesłane zostaną, obok jednej faktury dokumentującej całość zakupów, dla każdego z uczestników ich indywidualne dane logowania do platformy.

4. Jak otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia?

W celu uzyskania certyfikatu, w każdej poszczególnej części danego szkolenia powinno zostać oznaczone jego ukończenie. Po ukończeniu wszystkich części na stronie danego szkolenia aktywuje się ramka “Zdobyłeś certyfikat!” – po kliknięciu na “Pobierz certyfikat” generuje się certyfikat. Imię i nazwisko użytkownika wskazane na certyfikacie pobierane jest z danych dotyczących pozostawionego imienia i nazwiska przy zakupie, na formularzu zamówienia szkolenia.

5. Jak długo możliwe jest zapoznawanie się z treścią szkolenia?

Dostęp do szkolenia umożliwiony jest dla każdego użytkownika przez 28 dni od zakupu. W tym czasie użytkownik w dowolnym momencie może zalogować się na platformę i zapoznać się wielokrotnie ze szkoleniem.