Szkolenie: Zmiany VAT w stosowaniu stawki 0% w WDT w 2020 r.

99,00 z VAT

Specyfikacje

Kategoria:

Opis

Szkolenie przedstawia, do jakich zmian doszło w 2020 r. w stosowaniu stawki 0% w rozliczeniu VAT WDT. W szkoleniu przedstawione zostały przypadki obrazujące zakres zmian. Przedmiotem szkolenia są również zasady dokumentowania wywozu i dostarczenia towaru w WDT na podstawie krajowych regulacji i regulacji unijnych (domniemanie dostarczenia towaru do nabywcy) na podstawie przykładów. Po odbyciu szkolenia, jego uczestnik nabędzie wiedzę, jaki wpływ wnoszą zmiany w stosowaniu stawki 0% i jakie zmiany i dopasowania konieczne są w prowadzonych lub nadzorowanych przez niego rozliczeniach VAT w WDT.

Łączna długość szkolenia: ok. 2 godziny.