Odliczenie kosztów prac badawczo rozwojowych – niedostrzegany potencjał na obniżenie podatków

Ulga na prace badawczo rozwojowe to nadal niedoceniany i często w ogóle niedostrzegany sposób na niższe podatki.

Dowiedz się, jakie korzyści płyną z jej zastosowania i poznaj 3 przykłady dotyczące stosowania ulgi B+R!

Członek KIDP

 

Podczas konsultacji dowiecie się Państwo, jakie ulgi lub preferencje podatkowe mogą zostać zastosowane w celu zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji.

Zostaną Państwu przedstawione dokładne etapy, które pozwolą osiągnąć cel w postaci skorzystania z ulgi lub preferencji podatkowej.

Możliwość przedyskutowania innych wątpliwych kwestii i uzyskanie informacji, czy faktycznie stanowią one problem i, jeśli tak, jak go rozwiązać.

Gwarancja bezpieczeństwa – zgodnie ze standardem ustawowym i najlepszymi praktykami doradczymi wszystkie uzyskane w trakcie rozmowy informacje traktowane są poufnie.

KORZYŚĆ ZE STOSOWANIA ULGI B+R

 

 

Odliczenie od podstawy opodatkowania, dodatkowo do  wykazania jako koszt uzyskania przychodów, 100% kosztów kwalifikowanych (koszty surowców, materiałów, towarów, amortyzacja środków trwałych itp.) poniesionych w związku z realizacją działalności B+R.

Odliczenie od podstawy opodatkowania, dodatkowo do wykazania jako koszt uzyskania przychodów, 200% kosztów kwalifikowanych w postaci kosztów wynagrodzeń przypadających na realizację działalności B+R.

PODSTAWOWE PRZESŁANKI UZNANIA ZA DZIAŁALNOŚĆ B+R KWALIFIKUJĄCĄ SIĘ DO ULGI B+R 

Działalność badawczo rozwojowa to m.in. prowadzenie prac rozwojowych, czyli działalność ukierunkowana na opracowanie nowego towaru, usługi lub procesu w przedsiębiorstwie.

Działalność badawczo rozwojowa to również działalność ukierunkowana na opracowanie ulepszeń w istniejących towarach, usługach lub procesach w przedsiębiorstwie.

Michał Sokołowski (Doradca Podatkowy, nr wpisu: 11286) zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale doradztwa podatkowego renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej i doradczej KPMG. Przez ponad pięć lat pracował w biurze KPMG w Poznaniu, gdzie doradzał czołowym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie podatków dochodowych oraz VAT. Przeprowadzał przeglądy w zakresie podatku CIT i VAT w ramach badania sprawozdań finansowych. Przez ponad dwa i pół roku pracował w dziale doradztwa podatkowego w biurze KPMG w Hamburgu, gdzie m.in. doradzał niemieckim i międzynarodowym przedsiębiorstwom przy opodatkowaniu PIT, CIT i VAT ich działalności w Polsce.

Prelegent podczas cyklicznych seminariów o tematyce podatkowej, a także licznych płatnych całodniowych szkoleń realizowanych na zlecenie firm i instytucji szkoleniowych m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Bydgoszczy dotyczących w szczególności bieżącej problematyki CIT, PIT i VAT.

Michał Sokołowski jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Jako doradca podatkowy jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu – czy to w ramach zleceń płatnych, czy też bezpłatnych rozmów telefonicznych.

Bezpłatne szkolenie
Pole opcji