O kancelarii

 

Kompetentnie i niezawodnie.

 • Specjalizacja w doradztwie podatkowym i bieżącej obsłudze księgowej na rzecz przedsiębiorstw z sektora mikro i MŚP, ze szczególnym naciskiem na stałą dostępność i komunikację.

 • Indywidualne doradztwo podatkowe zorientowane na przyszłość i pełna zaufania współpraca z doradcą podatkowym na najwyższym poziomie.

 • Więcej niż klasyczny doradca podatkowy, który zajmuje się wyłącznie obowiązkami deklaracyjnymi. Dla klientów tworzone są indywidualne i inteligentne koncepcje, przy uwzględnieniu całości rodzaju ich działalności i indywidualnych planów.

Realizacja usług

Właścicielem kancelarii jest Michał Sokołowski, doradca podatkowy (nr wpisu: 11286). Michał Sokołowski zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale doradztwa podatkowego renomowanej międzynarodowej firmy audytorskiej i doradczej KPMG. Przez ponad pięć lat pracował w biurze KPMG w Poznaniu, gdzie doradzał czołowym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie podatków dochodowych oraz VAT. Przeprowadzał przeglądy w zakresie podatku CIT i VAT w ramach badania sprawozdań finansowych.

Ponadto, przez ponad dwa i pół roku pracował w dziale doradztwa podatkowego w biurze KPMG w Hamburgu, gdzie w szczególności uczestniczył w świadczeniu usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT i przygotowywał bieżące rozliczenia VAT dla klientów. Brał również udział w doradztwie na rzecz niemieckich i międzynarodowych przedsiębiorstw w zakresie opodatkowania ich działalności w Polsce.

Był prelegentem podczas cyklicznych seminariów o tematyce podatkowej, a także licznych płatnych całodniowych szkoleń realizowanych na zlecenie firm i instytucji szkoleniowych m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Bydgoszczy dotyczących w szczególności bieżącej problematyki CIT, PIT i VAT.

Kancelaria współpracuje z radcą prawnym, adwokatem i notariuszem.

Komentarze o podatkach w firmach na łamach gazet, na przykład:

Współpraca oparta na 3 kolumnach

I. Restrukturyzacje i przekształcenia

Monitorowanie możliwości obniżenia poziomu opodatkowania dochodu z działalności.

Nie ma znaczenia, czy chodzi o założenie sp.  z o.o., struktury holdingowej, wdrożenie tzw. estońskiego CITulgi na prace badawczo-rozwojowe lub przekształcenie formy prowadzenia działalności gospodarczej w bardziej opłacalną podatkowo.

Indywidualnie, w konkretnym przypadku klienta, ustalane zostają wszystkie zalety dostępnych alternatyw. Przejęte zostają przy tym wszystkie niezbędne kroki i praca za Państwa.

II. Bieżąca obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Całość bieżących obowiązków księgowo-płacowych załatwiona dla Państwa firmy. Rzetelnie i terminowo.

Podstawą każdego udanego doradztwa podatkowego jest bezbłędnie prowadzona księgowość finansowo-płacowa. Na podstawie uzyskanych danych stworzone zostają dla firm odpowiednie koncepcje, opracowana strategia podatkowa. Wszystkie deklaracje podatkowe i ZUS składane są terminowo.

 • Szybkie kanały komunikacji.

 • Dostępność na Państwa pytania.

 • Pełna kontrola w każdej chwili i z dowolnego miejsca.

Zrzut ekranu 2023-02-11 o 16.54.49

1. Dokumentacja jest przekazywana w formie scanów

Dokumenty pozostają w firmie i mogą od razu zostać zarchiwizowane. 

 

Zrzut ekranu 2023-02-11 o 16.56.04

2. Dokumentacja zostaje zachowana w elektronicznym archiwum

Dokumentacja zostaje zarchiwizowana w elektronicznym archiwum, do którego dostęp ma również klient.
Zrzut ekranu 2023-02-11 o 16.56.23

3. Całość dokumentów podlega przeanalizowaniu i uwzględnieniu w rozliczeniach kadrowych, księgach i deklaracjach

Na podstawie otrzymanych faktur, umów i innych dokumentów źródłowych oraz informacji przygotowana zostaje dokumentacja kadrowa, księgowa i podatkowa (m.in. listy płac, księgi handlowe, ewidencje podatkowe, rejestry VAT). Klient ma dostęp do dokumentacji w każdej chwili z każdego miejsca.
Zrzut ekranu 2023-02-11 o 16.56.37

4. Firma otrzymuje całość informacji na temat rozliczeń pracowniczych i podatkowych

Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi bieżących płatności podatków i ZUS klient otrzymuje inne zestawienia zgodnie z zapotrzebowaniem (np. okresowe rachunki zysków i strat, zestawienia należności i zobowiązań).
III. Strategia podatkowa i optymalizacja

Firma płaci tylko tyle podatków, ile zgodnie z prawem musi.

Prawo podatkowe oferuje mnogość opcji i całkowicie legalne możliwości prowadzące do obniżenia poziomu opodatkowania lub poprawy przepływów pieniężnych związanych z podatkami. Takie możliwości oferuje chociażby wybór formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy, różne możliwości amortyzacji środków trwałych lub uproszczona procedura rozliczenia podatku VAT od importu. Sytuacja w Państwa firmie jest na bieżąco monitorowana pod kątem możliwości i opłacalności skorzystania z nich.

 • Proaktywne doradztwo.
 • Regularna aktualizacja wiedzy podatkowej w ramach indywidualnych konsultacji.
 • Szybka dostępność telefoniczna, e-mail lub poprzez dostępne komunikatory (np. WhatsApp).

 

 Klienci kancelarii należą do jednej z dwóch grup

Firmy z sektora mikro i MŚP

Wiele firm mikro i MŚP osiąga dzięki swoim specjalizacjom wysokie marże z możliwą do zarządzania strukturą kosztów. Aby zbyt duża część dochodów nie trafiała do urzędu skarbowego, dostępne są dla nich legalne i zgodne z celami ustaw podatkowych rozwiązania, dzięki którym może zmniejszyć się obciążenie podatkowe. Pieniądze pozostają w firmie i mogą zostać przeznaczone na szybszy rozwój.

Firmy nieruchomościowe i inwestorzy

Również przy nieruchomościach i inwestycjach warto sprawdzić poziom obciążenia podatkowego. W zależności od konkretnej inwestycji różne konsekwencje opodatkowania zysków przyniesie jej realizacja jako osoba fizyczna albo chociażby spółka osobowa, spółka kapitałowa lub poprzez strukturę holdingową.

Najważniejsze korzyści klienta ze współpracy

 • Współpraca z doświadczonym doradcą podatkowym posiadającym długoletnie doświadczenie w realizacji usług.
 • Aktywny kontakt z klientem – klient jest na bieżąco informowany o ewentualnym niedostarczeniu dokumentów lub informacji.
 • Bieżące monitorowanie zmian w prawie i podejmowanie inicjatywy w komunikacji co do ich wpływu na działalność klienta.
 • Długoletnie doświadczenie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS.
 • Wszystkie przekazane dokumenty i informacje traktowane są poufnie.
 • Obniżenie ryzyka prowadzenia działalności w obliczu nieustannie zmieniających się przepisów podatkowych w wyniku zagwarantowania, że wszystkie obowiązkowe ewidencje księgowe, podatkowe i płacowe klienta prowadzone są zgodnie obowiązującymi normami.
 • Współpraca oparta na zasadach etycznych i pełnej przejrzystości z klientem.
 • Wynagrodzenie ustalane odrębnie i indywidualnie z każdym klientem, przy uwzględnieniu jego konkretnych potrzeb.

Kontakt

01.

Złożenie zapytania o kontakt

Złożenie zapytania dokonywane jest poprzez wypełnienie krótkiego formularza zapytania. To pozwoli zorientować się w Państwa sytuacji.

02.

Analiza przekazanych informacji

Kancelaria współpracuje tylko z firmami, co do których istnieje pewność co do udzielenia oczekiwanej pomocy. W drugim kroku nadesłane dane zostaną przeanalizowane i podjęty zostanie z Państwem kontakt telefoniczny.

 

03.

Bezpłatna wstępna konsultacja

Podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji przedstawione zostanie Państwu, jak wygląda współpraca. Celem konsultacji jest również udzielenie kilku pomocnych wskazówek, które możliwe są do zastosowania w praktyce, niezależnie od ewentualnego podjęcia współpracy.

Bezpłatne szkolenie
Pole opcji